ඒ බලයට ආණ්ඩුව බයයි.


සටන් අත්හැර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලියට එක්වන්නැයි ආණ්ඩුව උතුරේ සටන්කාමීන්ට නිතරම ආයාචනා කරනවා.
අපි බලමු ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කොහොමද කියලා.

ව්‍යවස්ථාදායක සභාව පත් නොකර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනයකරමින් ජනාධ්පතිවරයා රජයේ තනතුරු වලට පත්කිරීම් සිදුකරනවා.

ඇමති මිලින්දට එරෙහිව ගෙනා විශ්වාස භංගය විවාදයට නොගෙන මගඅරිනවා.

දූෂිත දේශපාලකයන් ආරක්ෂා කරනවා.

රජයට එරෙහි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධතා මිලේඡ් ලෙස මර්ධනය කරනවා.

ඉතින් මෙහෙම ප්‍රජතන්ත්‍රවාදයකට එක්වන්න ද මේ ආරාධනා කරන්නේ?

ආණ්ඩුවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තේරෙන්නේ නෑ.තේරෙන එකම භාෂාව එල්.ටී.ටී.ඊ. එකේ මිලිටරි බලය පමණයි.
ඒ බලයට ආණ්ඩුව බයයි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s