කුකුල් පොර වාද, පිට කසා ගැනීම් හා ගිරියේ හයිය

දයාසිරි ජයසේකරට අවසන් පිළිතුරක් බුමුතුරුණු බ්ලොග් අඩවිය මා පවත්වාගෙන යන්නේ විනෝදයට නොවේ. මගේ කාන්සිය මකා ගන්නටවත් නොවේ. එසේම අභාවවාචක අත්දැකීම්…

ටැබූ සබ්ජෙක්ට්ස් හැක් කිරීම – එක්කෝ මිටීයක් වෙන්න නැත්නම් කිනිහිරියක් වෙන්න

පාඨකයන්ගේ ආකර්ශනය දිනා ගත් ටැබූ සබ්ජෙක්ට් බ්ලොග් අඩවිය තවදුරටත් අන්තර් ජාලයේ නොමැති වීම පසුගිය දින කිහිපයේ ආන්දෝලනාත්මක කරුණක් විය. එම…

අප්පුහාමිගේ ඉඹලා පිළිගැනීම (ii)

හම්බන්තොට මාගම්පුර වරාය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව රාජපක්ෂ රෙජීමයේ පරපුට්ටන් මහත් ආශ්වාදයකින් කතා කරන්නේ රෙජීමය විසින් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටීන්නා වූ වූ…